Analýzy pod lupou - Pesticidy

Pro potraviny s označením BIO by mělo platit, že jsou bez chemie. Přesto se při analýzách vyskytují v potravinách tzv. rezidua, tedy zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích látek.

shutterstock_321601295


Protože naše suroviny pravidelně testujeme, zaznamenali jsme velmi nízké, přesto měřitelné hodnoty také v kolonce pesticidů. „V biopotravinách by se tato rezidua neměla vyskytovat. Nicméně zemědělská produkce nikdy nemůže být oddělena od svého okolí (vody, půdy, vzduchu) a vždy existuje riziko tzv. nezaviněné kontaminace. Ve výsledku lze tedy říci, že v biopotravinách se podle výzkumů pesticidy a další cizorodé chemikálie vyskytují ve významně nízkých koncentracích. Primárním cílem ekologického zemědělství není produkovat zcela čisté potraviny, ale nevnášet tyto škodlivé cizorodé látky dále do potravin a prostředí,“ upozornil Jan Valeška, předseda výboru a správce pobočky PRO-BIO Ligy.

Co je to nezaviněná kontaminace?
Jedná se látky, které se do produktu dostaly například:

  • starou zátěží v půdě (zde se nejčastěji jedná o kontaminaci pomalu se rozkládajícími látkami využívanými v minulosti např. DDT),
  • přenosem z okolních konvenčních postřiků (např. větrem, k němuž může dojít i přes opatření přijatá proti tomuto riziku – např. povinnost oddělovat konvenční a ekologické plochy vegetací) či
  • kontaktem či smísením konvenční a bio suroviny při skladování (v důsledku chybného značení, apod.)

Zdroj: PRO-BIO Liga

Jak nízká je nízká koncentrace?

Teď si asi říkáte: „Dobře, co ale znamená významně nízká koncentrace?“ To je jednoduché, vyjádřeno čísly se jedná o 0,01 mg pesticidu na kg potraviny (platí pro každý jednotlivý pesticid). Díky tomu obsahují BIOpotraviny až 200x nižší množství pesticidů než běžné potraviny. Tyto limity prakticky odpovídají požadavkům na kojeneckou stravu! 

V Nupreme testujeme každou šarži!

Každý náš produkt je standardně testován na VŠCHT a SVUOL na přítomnost těžkých kovů a mikrobiologii. Chlorella a spirulina jsou navíc namátkově testovány na přítomnost pesticidů, mykotoxinů a polyaromatických uhlovodíků (PAHy). Na pesticidy je testována téměř každá šarže produktu Mladý ječmen, který patří dlouhodobě mezi naše nejoblíbenější produkty. „Vzhledem k situaci, kterou rozvířil pan Tuna se svým pořadem jsme se rozhodli, že budeme veškeré budoucí dodávky chia semínek podrobovat navíc testům na pesticidy,“ dodal Petr Žemlička, zakladatel Empower Company. Aby byly analýzy opravdu detailní, měříme hodnoty u 350-400 různých druhů pesticidů.

A jak dopadl váš produkt z pohledu pesticidů? Analýzy najdete zde.