Studie potvrzují účinky peruánské macy

Moderní vědě tradiční medicína nestačí, nepřesvědčí ji ani tisíce let užívání a praktických zkušeností, potřebuje svá čísla, metody, testy a závěry. Přinášíme přehled studií, které potvrdily zdravotní benefity macy.

Čtení na dlouhé zimní večery

Naštěstí je maca svou historií natolik zajímavá, že není nouze o studie provedené napříč světovými laboratořemi. Vybrali jsme nejrelevantnější výzkumy o mace a rozdělili je do kategorií podle typu zjištěných výsledků. Připravte si dobrou kávu nebo čaj, pohodlné křeslo a dobrou znalost angličtiny (s tímto vám příp. pomůže DeepL). Začínáme:

logo OBECNÝ VÝZKUM

 • Etnobiologie a etnofarmakologie Lepidium meyenii (Maca), rostliny z peruánské vysočiny. Gonzales GF. Katedra biologických a fyziologických věd, Přírodovědecká a filozofická fakulta a Institut pro výzkum nadmořských výšek, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Honorio Delgado 430, Lima 31, Peru.
  • Souhrn: Experimentální vědecké poznatky ukázaly, že maca má nutriční, energizující a plodnost zvyšující vlastnosti a působí na sexuální dysfunkce, osteoporózu, benigní hyperplazii prostaty, paměť a učení a chrání pokožku před ultrafialovým zářením. Klinické studie prokázaly účinnost macy na sexuální dysfunkce i na zvýšení počtu a pohyblivosti spermií. Maca je rostlina s velkým potenciálem jako adaptogen a jeví se jako slibné nutraceutikum v prevenci řady onemocnění.
 • Vliv barevného typu a předchozího pěstování na sekundární metabolity v hypokotylech (nejspodnější článek stonku) a listech maca (Lepidium meyenii Walpers). Clément C, Diaz Grados DA, Avula B, Khan IA, Mayer AC, Ponce Aguirre DD, Manrique I, Kreuzer M.
  • Shrnutí: Při produkci macy je třeba brát v úvahu typ barvy, protože barva souvisí s rozdíly v koncentracích různých bioaktivních metabolitů. Listy mohou být zajímavé pro účely výživy zvířat, protože obsahují v podstatě stejné sekundární metabolity jako hypokotyl, ale ve zřetelně nižších koncentracích.
 • Lepidium meyenii (Maca): rostlina z peruánské vysočiny – od tradice k vědě. Gonzales GF, Gonzales C, Gonzales-Castañeda C. Instituto de Investigaciones de la Altura, and Faculty of Sciences and Philosophy, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

logo MACA A SPORTOVNÍ VÝKON

 • Pilotní výzkum vlivu suplementace macou na fyzickou aktivitu a sexuální touhu u sportovců. Stone M, Ibarra A, Roller M, Zangara A, Stevenson E. School of Psychology and Sports Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne NE1 8ST, Velká Británie.
  • Souhrn: 14denní suplementace ME zlepšila výkon v cyklistické časovce na 40 km a sexuální touhu u trénovaných cyklistů mužů. Tyto slibné výsledky vybízejí k provedení dlouhodobých klinických studií za účasti většího počtu dobrovolníků, k dalšímu vyhodnocení účinnosti ME u sportovců i normálních jedinců a také k prozkoumání možných mechanismů působení.

logo MACA A ZDRAVÍ KOSTÍ

 • Vliv Lepidium meyemii Walp na lipidy a kostní hmotu u ovariektomovaných potkanů. Wang Z, Yang J, Wang G, Bian L. Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, Čína.
  • Souhrn: Doplněk stravy s macou může mít potenciální účinky na prevenci postmenopauzálních abnormalit lipidů a kostního metabolismu prostřednictvím jiného mechanismu než estrogenu.

logo MACA A FUNKCE MOZKU

 • Neuroprotektivní účinky Lepidium meyenii (maca). Pino-Figueroa A, Nguyen D, Maher TJ. Department of Pharmaceutical Sciences, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston, Massachusetts 02115, USA.
  • Souhrn: Neuroprotektivní aktivita rostliny Lepidium meyenii (maca) byla studována na dvou experimentálních modelech: in vitro a in vivo. Neurony raků byly předem ošetřeny vehikulem nebo pentanovým extraktem z macy, vystaveny působení H(2)O(2) a jejich životaschopnost byla stanovena mikroskopicky a chemicky. Byl prokázán významný vztah mezi koncentrací a neuroprotektivním účinkem.

logo MACA A EMOCE (DEPRESE, ÚZKOST)

logo MACA A PLODNOST

 • Vliv suplementace macou na množství a kvalitu spermií skotu sledovaný během dvou spermatogenních cyklů. Clément C, Kneubühler J, Urwyler A, Witschi U, Kreuzer M. ETH Zurich, Institute of Plant, Animal and Agroecosystem Sciences, Zurich, Švýcarsko.
  • Shrnutí: Doplněk maca v prvním období 10 týdnů zvýšil počet spermií ve druhém období po 10 týdnech, tj. v době, kdy zvířata již macu nedostávala. Index fragmentace DNA a vizuálně hodnocená pohyblivost spermií býků, kteří zpočátku vykazovali hraniční kvalitu spermií, se významně zlepšily při časném podávání macy.

logo MACA A PAMĚŤ

 • Vodný extrakt z macy černé (Lepidium meyenii) na zhoršení paměti vyvolané ovariektomií u myší. Rubio J, Qiong W, Liu X, Jiang Z, Dang H, Chen SL, Gonzales GF. Výzkumné centrum pro farmakologii a toxikologii, Ústav vývoje léčivých rostlin, Čínská akademie lékařských věd a Peking Union Medical College, Peking 100193, Čína.
  • Souhrn: Černá maca zlepšila experimentální poruchy paměti vyvolané ovariektomií, a to částečně díky svým antioxidačním a AChE inhibičním aktivitám.

logo MACA A MENOPAUZA

 • Maca (Lepidium meyenii) k léčbě příznaků menopauzy: Systematický přehled. Lee MS, Shin BC, Yang EJ, Lim HJ, Ernst E. Division of Standard Research, Korea Institute of Oriental Medicine, Daejeon, Jižní Korea.
  • Souhrn: Prohledali jsme 17 databází od jejich vzniku do června 2011 a zahrnuli všechny randomizované klinické studie (RCT), které porovnávaly jakýkoli typ intervence na bázi macy s placebem při léčbě menopauzálních symptomů. Všechny studie byly posouzeny z hlediska metodologické kvality pomocí Cochraneova nástroje pro hodnocení rizika zkreslení. Čtyři RCT splnily všechna kritéria pro zařazení. Tyto RCT testovaly účinky macy na menopauzální symptomy u zdravých žen v perimenopauze, časné postmenopauze a pozdní postmenopauze. Pomocí Kuppermanova menopauzálního indexu a Greeneova klimakterického skóre prokázaly všechny RCT příznivé účinky macy.

logo MACA A PROSTATA

 • Antagonistický účinek Lepidium meyenii (maca červená) na hyperplazii prostaty u dospělých myší. Gonzales GF, Gasco M, Malheiros-Pereira A, Gonzales-Castañeda C. Fakulta přírodních věd a filozofie, Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.
  • Souhrn: U rostlin rodu Lepidium byl prokázán vliv na velikost prostaty. Červená maca snížila hmotnost prostaty po 21 dnech léčby. Hmotnost semenných váčků, varlat a nadvarlat nebyla léčbou RM ovlivněna. Zmenšení velikosti prostaty pomocí RM bylo 1,59krát.

logoMACA A SEXUÁLNÍ FUNKCE

 • Maca (L. meyenii) pro zlepšení sexuálních funkcí: systematický přehled. Shin BC, Lee MS, Yang EJ, Lim HS, Ernst E. Division of Clinical Medicine, School of Oriental Medicine, Pusan National University, Yangsan, Jižní Korea.
  • Souhrn: Dvě RCT naznačily významný pozitivní účinek macy na sexuální dysfunkci nebo sexuální touhu u zdravých žen v menopauze a zdravých dospělých mužů, zatímco druhá RCT neprokázala žádné účinky u zdravých cyklistů. Další RCT hodnotila účinky macy u pacientů s erektilní dysfunkcí pomocí Mezinárodního indexu erektilní dysfunkce-5 a prokázala významné účinky. Je třeba provést důkladnější studie.

logo MACA A OCHRANA KŮŽE

Zajímá vás maca? Více se o ní dozvíte v těchto článcích:

Maca – je libo prášek, tablety nebo kapsle?

Maca a její prokazatelné účinky

Maca černá, bílá, červená. Jak se v tom vyznat?

Maca a dlouhodobé užívání

Maca jako afrodiziakum pro muže

Maca peruánská a vše, co o ní ještě nevíte